Lär av andra och bidra till omställningen

Här samlar vi konkreta exempel på vad olika aktörer i samhället gör för att bidra till transportsektorns omställning till fossilfrihet. 

Fler valde rätt transportmedel under bygget av Lunds spårväg

År 2020 ska Lunds första spårvägssträcka vara färdig, ett bygge som kommer påverka framkomligheten för all trafik under en längre tid. Under bygget är framkomligheten i Lunds centrala delar kraftigt försämrad. Lunds kommun såg det som en möjlighet att få inbitna bilister att testa ett annat mer hållbart färdmedel som cykel eller kollektivtrafik redan under byggperioden.

Fler valde rätt transportmedel under bygget av Lunds spårväg

Från bil till elcykel i Tyresö kommun

Vad motiverar människor till att ta bilen till jobbet varje dag? Är inte folk trötta på att fastna i bilköer till och från jobbet? Tyresö kommun ställde sig frågan vad det är för motiv och drivkrafter som påverkar människors val av färdmedel.

Från bil till elcykel i Tyresö kommun

Länsstyrelsen Skåne sprider arbetssätt för samordnad varutransport

År 2013 startade kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad en gemensam distributionscentral som framgångsrikt har bidragit till effektivare godstransporter och koldioxidutsläpp.

Länsstyrelsen i Skåne sprider arbetssätt för samordnad varutransport

Bilpool i Haninge kommun gav oväntade synergier

Studier som Haninge kommun genomfört visar att majoriteten av de bilresor som invånarna i Haninge gör är kortare än fem kilometer. Studierna visade också att många är beroende av bil i vardagen.

Bilpool i Haninge kommun gav oväntade synergier

Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

Om det byggs ett nytt bostadsområde, hur kommer de boende resa till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter? Hur stor klimatpåverkan innebär resorna?

Verktyg visar var bostäder kan byggas för minskade transporter

Med rätt körsätt ska busschaufförer spara energi

Bussbolaget KE´S Bussar har kartlagt sin energianvändning, och för att minska den ligger mycket av ansvaret hos busschauffören och dennes körsätt. Totalt beräknas de minska energianvändningen med 1 416 megawattimmar per år, cirka 11 procent av företagets energianvändning.

Med rätt körsätt ska busschaufförer spara energi

Ett bilfritt år ger insikter som kan förändra staden

Tre barnfamiljer i Stockholm bytte bilen mot lådcykel och elskoter under ett år. Nu används deras erfarenheter för att ta fram nya koncept för staden

Ett bilfritt år ger insikter som kan förändra staden

Belöning kan ändra resvanor

Kollektivtrafiken är dimensionerad för rusningstrafik och övrig tid står många tåg och bussar stilla. Forskare undersöker nu vad som kan få pendlare att resa vid andra tidpunkter, så att resandet fördelas mer jämnt.

Belöning kan ändra resvanor (exempel från Energimyndigheten)

Elcykel halverade restiden för pendlare

För den som tar bilen till jobbet kan det nu vara dags att tänka om. En elcykel har visat sig kunna spara både på restid och på miljön. Vid en jämförelse mellan bil och elcykel visade det sig att så mycket som halva restiden kan sparas in när trafiken är tät.

Elcykel halverade restiden för pendlare

Hållbara transporter i Falun/Borlänge

För att minimera transporternas klimatpåverkan är en minskning av biltrafiken en grundläggande utgångspunkt i Falun/Borlänges samhällsplanering. Det gäller även att prioritera de mest resurseffektiva transportmedlen för de resor som ändå behövs.

Hållbara transporter i Falun/Borlänge, Boverket

Trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö

Ett mer hållbart transportsystem och en förtätad stad ger förutsättningar för varandra. Det är detta som är utgångspunkten för den Trafik- och mobilitetsplan som Malmö stad tagit fram.

Trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö, Boverket

Fysisk planering - ett viktigt verktyg för minskad klimatpåverkan

I Lidköping har man identifierat den fysiska planeringen som ett viktigt verktyg för minskad klimatpåverkan. Genom strategisk planering av bebyggelse, trafikinfrastruktur, energiförsörjning, grönstruktur med mera i översiktsplaneringen kan samhällets klimatpåverkan minskas.

Fysisk planering, ett viktigt verktyg för minskad klimatpåverkan, Boverket

Kommuner använder parkeringstal som ett verktyg

Här finns exempel på några kommuner som på olika sätt har arbetat med parkeringstal som ett verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart resande, effektivare markutnyttjande och bättre stadsmiljö.

Exempel på kommuner som använder parkeringstal som ett verktyg, Boverket