Tillståndsprocesser

Vilka tillstånd krävs för att upprätta en anläggning för att producera och distribuera fossilfri energi? De tillstånd som behövs varierar beroende på typ av anläggning, energislag och effekt. 

Beroende på typ av anläggning så är det olika myndigheter och instanser som handlägger ansökan om tillstånd, från kommunal nivå och uppåt.

Klicka dig in på en anläggning så får du information om hur tillståndsprocessen ser ut och vilka lagar du måste följa.

+

Hitta anläggning

På dessa sidor finns information om tillståndsprocessen för olika anläggningar. Du hittar även vilka lagar du måste följa samt vilken myndighet som ansvarar för vad i tillståndsprocessen.

Biogas

Elnät

Förbränning

Geotermisk energi

Havsenergi

Kraftvärme

Kärnkraft

Omgivningsenergi

Solcellsanläggningar

Solcellsparker

Solvärme

Vattenkraft

Vindkraft i svensk ekonomisk zon

Vindkraft i svenskt territorialvatten

Vindkraft - mindre anläggningar

Vindkraft - stora anläggningar