Energimyndighetens Testlab

Vårt Testlab testar produkter i eget laboratorium. Fokus i resultaten är energianvändning och funktion. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella provningsmetoder.

Därför testar Testlab:

  • för att ge objektiv och jämförbar information till konsumenter om olika produkter
  • marknadskontroll, stickprov för att kontrollera att produkter uppfyller ekodesignkraven på effektivitet och funktion samt att de har rätt information på energimärkningen
  • inspirera tillverkare i deras produktutveckling, för effektivare produkter med bra funktion
  • underlag till EU-förhandlingar kring ekodesignkrav och energimärkning.

Produkter som testas

Vi testar produkter som använder energi, till exempel lampor och tv-apparater. Dessutom testar vi produkter som kan påverka energianvändningen, som kranar för varmvatten.

Vi har ett uppdrag att beakta konsumentaspekter i alla tester av produkter som används av privatpersoner. Vi testar även professionella produkter, som stora cirkulationspumpar och varuautomater.

Vi utnämner aldrig ”Bäst i test”

Energimyndigheten utnämner aldrig en produkt till "Bäst i test". I våra tester vill vi lyfta fram både starka sidor och svaga punkter och göra det möjligt att jämföra produkter från olika tillverkare på ett likvärdigt sätt. 

Följ med in i vårt Testlab