Vägledning för arbetet med reservkraft

Många samhällsviktiga verksamheter är helt beroende av el. Det ställer i sin tur krav på tillgång till reservkraft när den ordinarie elförsörjningen inte fungerar. För att öka tryggheten har fem samverkande myndigheter, däribland Energimyndigheten, tagit fram en vägledning för hantering av reservkraftprocessen.

Materialet bygger på erfarenheter och ger konkret vägledning i arbetet med att utveckla en fungerande organisation för reservkraft, både sett till arbetsformer och tekniska lösningar. Stöd ges till arbetet med exempelvis målformulering, projektering, besluts- och budgetprocess, upphandling och drift. Vägledningen består av ett huvuddokument som beskriver arbetsprocessen och en verktygslåda med förslag på mallar och checklistor som ger stöd till de olika faserna i processen.

Materialet finns i sin helhet på www.msb.se/reservkraft