Effektiv energianvändning

För att vi ska kunna ställa om till ett hållbart energisystem behöver vi tillsammans använda energi på ett mer effektivt och smart sätt. Här finns stöd och vägledning i hur du kan energieffektivisera.