Belysningsprogrammet EELYS

Forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar. I Sverige står belysning för en betydande elanvändning och därför är det viktigt att fortsätta utveckling av energieffektiv belysning och nya tekniska systemlösningar.

I Sverige står belysning för en betydande elanvändning. Därför är det viktigt att åstadkomma fortsätta utveckling av energieffektiv belysning och nya tekniska systemlösningar, där ljuskällor ingår i ett större system med smart styrning och kontroll.

Mål med det forskningsprogrammet EELYS

Programmet ska bidra till att:

  • Svenska forskare är internationellt erkända och bidrar till att utveckla kunskapsfronten.
  • Svenska företag utvecklar funktionella och resurseffektiva belysningssystem som skapar teknisk och ekonomisk framgång samt bidrar till svenska exportmöjligheter.
  • Svenska företag, akademi, institut och offentlig sektor samverkar effektivt så att ny teknik utvecklas, utvärderas och används.
  • En större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset.
  • Belysningen tillverkas med en minimal åtgång av resurser och med metoder fria från farliga ämnen och alla ingående material går att återanvända eller återvinna.
  • Nya belysningslösningar bidrar till god funktionalitet och välbefinnande i de miljöer där de används.

Utlysningar inom området

Energimyndigheten planerar inte några fler utlysningar inom ramen för EELYS-programmet. Nya ansökningar inom belysningsområdet hänvisas till programmet Forskning och innovation för resurseffektiv bebyggelse.

Program resurseffektiv bebyggelse

EELYS omfattar 100 miljoner kronor, fördelade över åren 2017 till och med 2024.