Batterifondsprogrammet

Batterifondsprogrammet är ett forskningsprogram med inriktning mot batteriåtervinning och mot batterier för elsystems- och fordonstillämpningar.

Mål

Programmet ska bidra till utvecklingen av:

 • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar.
 • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
  - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystemtillämpningar.
  - hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och -metoder.
 • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Forskningsområden

Programmet finansierar forskningsprojekt inom:

 • Batteriutveckling (Li-jonbatterier, andra batterityper och superkondensatorer)
 • Diagnostik/mätning
 • Styrning/användning
 • Säkerhet
 • Återanvändning
 • Återvinning; Li-jonbatterier och övriga batterityper
 • Övrig relevant utveckling med god potential att bidra till programmets mål

Budgetram

Programmet finansieras av Energimyndigheten via medel från Naturvårdsverket. Cirka 280 miljoner kronor kommer fördelas under perioden 2017-2027 genom årliga utlysningar.