Vägledning för kommunal energiplanering

Hur möter vi framtidens elbehov? Genom energiplanering kan vi stärka det lokala näringslivet, öka försörjningstryggheten och minska vår klimatpåverkan.

Det är många delar att tänka på när vi ska planera för ett samhälle med en förändrad energianvändning, främst i form av ett ökat elbehov. Vi behöver även ta hänsyn till att oförutsedda händelser snabbt kan ge stor påverkan på samhället och energisystemet.

Den här vägledningen är tänkt att vara ett stöd för dig som jobbar med samhällsplanering och energi- och klimatfrågor på kommunal nivå, och syftar till att stärka den lokala energiplaneringen. Varje kommun är unik och arbetet med energiplanering behöver alltid utgå från lokala förutsättningar och behov.

Använd vår mall för kommunal energiplan

Beräkna framtida efterfrågan på el i ditt län