Samhällsbyggnad och energiplanering

För att lyckas med omställningen är den lokala och regionala planeringen avgörande. Energimyndigheten stöttar kommunala och regionala aktörer i att minska sin klimatpåverkan, effektivisera sin energianvändning och samtidigt planera för ett ökat elbehov.