Energiläget i siffror

Med energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet. 

Filmen visar energisystemet som består av tillförsel, omvandling, distribution och
användning av energi.

Energiläget i siffror

Statistiksammanställningen Energiläget i siffror i excelformat ges ut varje år. 

Energiläget i siffror 2024 (Excel, version 2024-07-05)

Energy in Sweden facts and figures 2024 (Excel, engelska, version 2024-07-05)

I Energiläget i siffror hittar du statistik om:

  • Total energitillförsel och total energianvändning.
  • Energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.
  • Produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.
  • Information om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.
  • Finns även på engelska

Tidigare publicerades även Energiläget – en överskikt och rapporten Energiläget. Dessa rapporter har utgått men gamla exemplar finns att ladda ner i Energimyndighetens webbshop.

Äldre versioner av Energiläget