Effektiv energianvändning för flerbostadshus

Här finns råd och stöd för mindre bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill arbeta med energieffektivisering på ett systematiskt och effektivt sätt.

Effektiv energianvändning gör nytta för alla

Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare utgör en förhållandevis stor del av Sveriges energianvändning och det finns god potential att energieffektivisera.

Genom att använda energi mer effektivt minskar du driftkostnaderna och ökar värdet på byggnaderna.

Du bidrar till att minska belastningen på elnäten och gör samtidigt en insats för miljön och klimatet, eftersom all energiproduktion påverkar miljön.

+

Lägre energikostnader

När åtgärder för energieffektivisering genomförs minskar kostnaderna för energi.

Dels genom att du behöver betala för mindre mängd energi, och dels som en följd av att efterfrågan på energi i samhället minskar. 

+

Lägre kostnader för effekt

Kostnaden för en byggnads uppvärmning består oftast av en del som relaterar till hur mycket energi som används och en del som relaterar till byggnadens effektbehov.

När byggnadens uppvärmningsrelaterade energibehov minskar så minskar även byggnadens effektbehov, vilket gör att effektkostnaden också minskar.  

+

Bättre inomhusmiljö

Kontinuerligt arbete med energieffektivisering leder oftast till en bättre inomhusmiljö. Luftkvalitet, temperatur, belysning och ljudvolym förbättras.

+

Minskad miljöpåverkan

Genom att arbeta med energifrågan tar du som fastighetsägare ett samhällsansvar och bidrar till de nationella energi- och klimatpolitiska målen.

+

Rustad för framtiden

Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är du som fastighetsägare proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuellt skärpta lagkrav.

+

Mervärden av energieffektivisering

Det har återkommande konstaterats att energieffektivisering ger fler mervärden utöver minskade energikostnader. Några har vi gått igenom här.  Fler kan du läsa om här:

Mervärden för energieffektivisering

Gröna bolån, Boverket