Rapporter och analyser

Energimyndigheten beställer regelbundet rapporter om och analyser av olika frågor kopplade till våra internationella klimatinsatser, särskilt samarbeten under Parisavtalets artikel 6. 

Rapporterna är oftast på engelska och finns tillgängliga på vår engelska webb. 

Research and reports