El, fjärrvärme och naturgas

Samhället är i hög grad beroende av el för att fungera. Fjärrvärme har en särställning jämfört med andra uppvärmningsformer i och med sin storskalighet och dominans i huvuddelen av alla landets tätorter.