Energi- och klimatrådgivning

Energi-och klimatrådgivning är en kostnadsfri service som hjälper dig att bli mer energismart och minska din energianvändning. Energi-och klimatrådgivare hjälper dig med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.  

Opartisk och kostnadsfri

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun.  Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten. 

Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor. De kan ge vägledning, men det är du som privatperson, företag eller förening som fattar beslut om vad som ska åtgärdas.

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig:

 • hur du kan minska energianvändningen i ditt hem
 • vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem
 • hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
 • vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
 • vilka lampor det finns och hur du kan inreda med ljus efter behov
 • vilka aktuella bidrag och stöd det finns att söka på energiområdet
 • rådgivningen omfattar även transporter, som vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser för bilar.

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivningen?

Energi-och klimatrådgivare ger stöd och råd till:

 • privatpersoner
 • små och medelstora företag
 • bostadsrättsföreningar
 • privata flerbostadshusägare
 • föreningar.

Många vägar till goda råd

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Du kan också hitta information om energi- och klimatrådgivning på din kommuns webbplats.

En del energi- och klimatrådgivare har ibland rådgivning på bibliotek och andra offentliga ställen. De kan också finnas på villamässor, miljödagar och liknande aktiviteter.