EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) är en databas där energimärkta produkter ska registreras innan de sätts på EU-marknaden.

Databasen tillhandahålls av EU-kommissionen och är till för att marknadskontrollmyndigheter, konsumenter och andra köpare ska kunna hitta information om produkter som finns på EU-marknaden.

Obligatoriskt att lägga in data i EPREL

Sedan 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla leverantörer som sätter energimärkta produkter på EU marknaden att lägga in data om alla produktmodeller i EPREL. Informationen ska läggas in i EPREL innan produkterna sätts på EU-marknaden.

Med leverantör avses i det här fallet tillverkaren, tillverkarens auktoriserade representant eller importören. Leverantören ska verifiera att den är etablerad inom EU med hjälp av en kvalificerad elektronisk stämpel.

Databasen består av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och andra köpare. Den andra delen riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.

EPREL för konsumenter och köpare

Registrera dina produkter i EPREL

Det är obligatoriskt för leverantörer som sätter energimärkta produkter på marknaden att registrera produktmodellerna i EPREL.

För att kunna registrera modeller i EPREL behöver du som leverantör skapa ett konto för EU-login.

Skapa ett konto för EU-login

Verifiera dig som leverantör senast 22 oktober

Du som leverantör ska senast den 22 oktober 2024 verifiera dig med en kvalificerad elektronisk stämpel. Om du inte har verifierat dig inom tidsfristen kommer du inte att ha tillgång till databasen.

Övergångsbestämmelse

Verifiering med kvalificerad elektronisk stämpel som inte innehåller identitetstypen NTR (registreringsnumret från ett nationellt företagsregister), utan andra identitetstyper såsom VAT, LEI, PSD, med mera, är tillåtet under en övergångsperiod, fram till 22 april 2025, men ska uppdateras till en stämpel med NTR senast 22 april 2027.

Hur gör jag för att verifiera mig som leverantör?

Se EU-kommissionens vägledning för hjälp med verifiering.

EU-kommissionens vägledning (engelska)

För mer information om kvalificerade elektroniska stämplar se PTS:s webbplats.

Frågor och svar för dig som använder betrodda tjänster, PTS

Vad händer om jag inte verifierar mig som leverantör?

Efter 22 oktober 2024 kommer overifierade leverantörer inte att kunna registrera nya modeller eller göra ändringar i befintliga registreringar, med undantag för om övergångsbestämmelserna åberopas.

Modeller som redan är registrerade i EPREL kommer inte att synas i sökresultaten på den offentliga delen i EPREL. Om modellen hämtas från EPREL genom skanning av en QR-kod, eller på annat sätt, kommer en varningstext att synas som anger att modellen är registrerad av en overifierad leverantör.

Information om modellerna kommer inte heller kunna exporteras med hjälp av API:er eller andra exportfunktioner. Information om modellen kommer fortsatt vara tillgänglig i efterlevnadsdelen.

Information som ska registreras

Leverantören ska registrera:

  • sitt namn eller varumärke
  • adress
  • kontaktuppgifter
  • kvalificerad elektronisk stämpel som verifierar dess identitet samt att den är etablerad inom EU.

Information om varje produktmodell ska också föras in i databasen, i enlighet med kraven i ramförordningen för energimärkning, däckförordningen, den produktspecifika förordning samt EPREL förordning.

Leverantören ska registrera kontaktpunkt för kommunikation med allmänheten gällande produktanvändning och produktstöd för den offentliga delen.

Kontaktpunkt för kommunikation med marknadskontrollmyndigheten, inklusive telefonnummer, en fysisk adress och ett e-post, ska anges i efterlevandsdelen. Dessa kontaktuppgifter ska inte innehålla personuppgifter.

Leverantören ska även registrera datum då utsläppande på marknaden upphör, det vill säga datumet för när den sista enheten av en modell sätts på marknaden. Datumet ska anges i EPREL inom 90 dagar från att det har inträffat.

Datumet kan anges som ett framtida datum, och kan ändras eller raderas av leverantören vid behov.

Samarbetsyta för arbetet med EPREL

EU-kommissionen har tagit fram en samarbetsyta för arbetet med EPREL. Där hittar du som leverantör bland annat vanliga frågor och svar, diskussionsforum, manual för att registrera produkter i databasen, länk till själva databasen och adress till kommissionens helpdesk.

För att logga in på samarbetsytan krävs ett EU-login.

EU-kommissionens samarbetsyta

EU-kommissionens frågor och svar

EU-kommissionens frågor och svar om EPREL

Lagstiftning

Lagrum
Reglering
Webbsida
EU-ramförordningen 2017/1369 om fastställande av en ram för energimärkning
Etablering av EPREL- databasen i artikel 12
Förordning 2020/740 om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar
Reglering av krav på registrering av däck i EPREL i artikel 5 och Bilaga VII
Kommissionens genomförandeförordning 2024/994 om fastställande av operativa detaljer med avseende på EPREL
Reglering av verifieringskrav på leverantörer och andra operativa detaljer
Produktspecifika förordningar om energimärkning
Reglering av krav per produktgrupp, inklusive krav på vilken information som ska föras in i EPREL

Mer information

Skyldigheter och ansvar för tillverkare, importörer eller återförsäljare