Kartläggning av drivmedelsbehov i samhällsviktig verksamhet

I kris eller krig måste det finnas drivmedel för samhällsviktig verksamhet. Vi har tagit fram en vägledning för att kartlägga behovet.

För att kunna säkerställa att det finns drivmedel i samhällsviktig verksamhet i händelse av kris eller krig pågår nu en kartläggning. Till hjälp finns en vägledning som Energimyndigheten har tagit fram.

Kartläggningen sker i samarbete med länsstyrelserna, regioner och kommuner och omfattar drivmedel för transporter och reservkraft.

Processen steg för steg

  1. Utbildning av länsstyrelserna
  2. Länsstyrelserna begär i dialog in data från kommuner och regioner.