Energiindikatorer

Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer. Den följer upp Sveriges energipolitiska mål. 

Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling. Här finns indikatorer för bland annat förnybar energi, fossil energi, energiintensitet, jämställdhet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. 

Från och med 2023 innehåller rapporten även ett kapitel för EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Från och med 2024 har ytterligare indikatorer lagts till. Det är indikatorer för ursprungsgarantier, andel förnybar elproduktion och utsläppsintensitet enligt förnybartdirektivet samt timpriser för elkunder.  

Årets rapport innehåller även flera nya elektrifieringsindikatorer. Elektrifieringen av samhället är av stor betydelse för energi- och klimatomställningen och vår långsiktiga konkurrenskraft.  

Rapporten Energiindikatorer publiceras i maj varje år. Tillhörande statistik publiceras i excelfilen Energiindikatorer i siffror.  

Stabil energiförsörjning och lägre elpriser 

Året indikatorrapport visar att energiförsörjningen har fungerat stabilt utifrån ett system- och marknadsperspektiv. Rapporten visar också att 2023 var ett år med avsevärt lägre elpriser än 2022 och antal timmar med negativa elpriser har ökat kraftigt. 

Den pågående omställningen av energisystemet fortsätter i positiv riktning och andelen fossilfri elproduktion uppgick till strax över 98 procent. 

Elpriser i Sverige.svg

Figur 64 Elpriser (månadsmedel) under 2023 i Sverige, SEK/MWh 
Källa: SKM Market Predictor, Nord Pool 

Ladda ner rapporten

Länk till rapporten Via länken finns också Energiindikatorer i siffror 2024. När du klickar på "Ladda ned" kan du välja mellan två dokument. En av länkarna presenterar siffror i excel-fil. 

 

+

Äldre rapporter i Energimyndighetens webbshop

Energiindikatorer 2022

Energiindikatorer 2021

Energiindikatorer 2020

Energiindikatorer 2019

Energiindikatorer 2018, ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag.

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energiindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)