Hitta energistatistik

Enrergimyndigheten är ansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Statistiken publiceras i vår statistikdatabas.

En del av vår statistik publiceras av Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av oss.

Här hittar du:

Energimyndigheten statistikdatabas

SCB:s statistikdatabas