Energibalanser

Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den tillförda energin alltid är lika stor som den använda energin, inklusive förluster.

Undersökningar inom energibalanser:

Kommunal och regional energistatistik

Årlig energibalans

Äldre statistik inom energibalanser

Kvartalsvis energibalans

Bearbetning av resultat

Vi har berarbetat resultatet från våra undersökningar i PowerBI-rapporten "Årlig energibalans".

Årlig energibalans, interaktiva tabeller och diagram