Publiceringsplan 2024

I publiceringskalendern hittar du datum för när officiell statistik kommer att publiceras.

Officiell statistik

En del av den officiella energistatistiken publiceras av SCB.

Publiceringskalender, scb.se

Produkt
Produkt-kod
Referensperiod
Publiceras
EN0102
2023
2024-06-14
EN0103
2023
2024-06-14
EN0105
2023
2024-04-19
EN0106
4:e kvartalet 2023
2024-03-28
EN0106
1:a kvartalet 2024
2024-06-28
EN0106
2:a kvartalet 2024
2024-09-27
EN0106
3:e kvartalet 2024
2024-12-13
EN0108
november -23
2024-01-18
EN0108
december -23
2024-02-09
EN0108
januari -24
2024-03-08
EN0108
februari -24
2024-04-10
EN0108
mars -24
2024-05-08
EN0108
april -24
2024-06-12
EN0108
maj -24
2024-07-10
EN0108
juni -24
2024-08-09
EN0108
juli -24
2024-09-11
EN0108
augusti -24
2024-10-11
EN0108
september -24
2024-11-08
EN0108

oktober -24

2024-12-11
EN0120
november -23
2024-01-17
EN0120
december -23
2024-02-16
EN0120
januari -24
2024-03-20
EN0120
februari -24
2024-04-17
EN0120
mars -24
2024-05-17
EN0120
april -24
2024-06-19
EN0120
maj -24
2024-07-18
EN0120
juni -24
2024-08-21
EN0120
juli -24
2024-09-18
EN0120
augusti -24
2024-10-17
EN0120
september -24

2024-11-20

EN0120
oktober -24
2024-12-18
Industrins energianvändning i småföretag
EN0121
EN0122
2023
2024-12-03
EN0202
2023
2024-11-15
EN0203
2022
2024-02-27 med  statistiknyhet 2024-03-12
EN0301
december-23
2024-01-23
EN0301
januari -24
2024-02-23
EN0301
februari -24
2024-03-22
EN0301
mars -24
2024-04-23
EN0301
april -24
2024-05-23
EN0301
maj -24
2024-06-25
EN0301
juni -24
2024-07-23
EN0301
juli -24
2024-08-23
EN0301
augusti -24
2024-09-23
EN0301
september -24
2024-10-23
EN0301
oktober -24
2024-11-22
EN0301
november -24
2024-12-20
EN0301
2:a halvåret 2023
2024-09-30
EN0301
1:a halvåret 2023
2024-03-28
EN0302
Referensåret 2023 samt 2:a halvåret 2023
2024-03-28
EN0302
1:a halvåret 2024
2024-09-30
EN0307
Helåret 2023
2024-03-05
EN0307
4:e kvartalet 2023
2024-03-05
EN0307
1:a kvartalet 2024
2024-06-05
EN0307
2:a kvartalet 2024
2024-09-05
EN0307
3:e kvartalet 2024
2024-12-05

EN0118

2023
2024-09-13