Beviljade projekt inom Resurseffektiv bebyggelse

Här hittar du en beskrivning av alla beviljade projekt inom programmet Resurseffektiv bebyggelse.

Bebyggelsen i det integrerade energisystemet
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Gårdagens betongutopiers framtid: rekordårens betongarkitektur, energiintensiva byggnadsmaterial och kulturarv som verktyg
Uppsala universitet

DOCENT – Development of Occupant-centric Control for ENergy efficienT buildings
Kungliga Tekniska högskolan 

PLEXE
Kungliga Tekniska högskolan 

Anpassning av flerbostadshus till extreme övervärme
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

E3D Förbättra energieffektiva byggnadsfasader med 3D-printade betongelement
RISE Research Institutes of Sweden AB

Energiproducerande tak i kulturhistoriska byggnader
Science Park Gotland

Klimathållbara stadsdelar: praktiskt lärande
Lunds universitet

RETRO-HEAT: Framsteg eftermontering av värmepumpar för energieffektivitet i svenska lokalbyggnader
RISE Research Institutes of Sweden AB

TwinVista - Virtuella tvillingar och skalbara AI-assisterade tjänster för avancerad samverkan mellan energisektorer
Kungliga Tekniska högskolan 

Val och konsekvenser för energieffektivisering och inomhusklimat - en fallstudie
Luleå tekniska universitet

Energibesparingar i stora byggnadsbestånd genom smart användning av data
Luleå tekniska universitet

Buller från värmepumpar i flerbostadshus – ett hinder för fortsatt energieffektivisering?
RISE Research Institutes of Sweden AB

Fönster- reparera, renovera, komplettera, cirkulera? Beslutstöd inför renovering eller återbruk av fönster
RISE Research Institutes of Sweden AB

Identifikation av distinkta kundsegment på elmarknaden, deras optimala anpassning till denna marknad
Uppsala universitet

oBtoB: openBIM to BEM, from early to technical design and energy management
Kungliga Tekniska högskolan 

Perspektiv på ljuskvalitet i rumsliga miljöer
Konstfack

Resurseffektiv lokal resiliens i bostadsbebyggelsen: Från individuell krisberedskap till strategier för cirkulära resursflöden i den hållbara staden
Konstfack

Smart Reno SE: Smarta renoveringsstrategier för hållbar elektrifiering
Kungliga Tekniska högskolan 

Uppföljning av tidigare projekt gällande belysning och energiförbrukning i undersökningsrum inom sjukvården
S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Återbrukade bärverksdelars inverkan på byggnaders växthusgasutsläpp och energianvändning: En omfattande synergistisk analys
Högskolan Dalarna