Innovationskluster inom Termo

Inom programmet Termo bedrivs fyra innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Det övergripande syftet med klustren är att aktörerna inom värme- och kylaområdet ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten.

Inom klustrens respektive område samlas aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att identifiera viktiga frågor. Det kan till exempel ske i form av workshops och seminarier.

Läs mer om innovationsklustren:

+

Sverigenoden CELSIUS 2.0

Sverigenoden är en länk mellan svenska aktörer och europeiska samarbetspartners. Celsius vill inspirera energibolag, fastighetsbolag, kommuner med flera genom att lyfta samarbeten och möjligheter från Europa. Celsius innovationskluster är idag en medlemsorganisation för internationalisering och innovation.

Klusterorganisation: Johannesberg Science Park
Webbplats: www.johannebergsciencepark.com
Kontaktperson: Katrina Folland   

+

Utvecklingsplattform Uppvärmning

Utvecklingsplattformen "Uppvärmning - fokus färdplansgenomförande" syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar i Färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor

Systemperspektiv och resurseffektivitet är centrala utgångspunkter. Plattformen vänder sig till att alla som ställt sig bakom färdplanen eller på annat sätt berörs av dess vision.

Klusterorganisation: Profu
Webbplats: www.fardplanvarme.se
Kontaktperson: Kjerstin Ludvig

 

+

Energiforsks värmekluster

Energiforsks värmekluster vänder sig till värme- och kylaaktörer. Syftet är att underlätta för aktörerna att stärka sin konkurrenskraft och att tillsammans arbeta och bli bättre på innovationer och bidra till energi- och klimatomställningen.

Klustret ska även använda sig av forsknings- och innovationsprojekt inom värme- och kyla och bidra till att dessa kommer ut på marknaden.

Klusterorganisation: Energiforsk
Webbplats: www.energiforsk.se/varmekluster
Kontaktperson: Mikael Karlsson

+

Varmt och kallt

Varmt och kallt är en plattform för idéer och möjliga samarbeten inom områdena värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem inklusive frivärme och frikyla. Syftet är att underlätta framväxten av nya innovationer som bidrar till ett resurseffektivt och förnybart energisystem.

Klusterorganisation: Svenska kyl- och värmepump föreningen (SKVP)
Webbplats: varmtochkallt.se
Kontaktperson: Viktor Ölén