Batterier

Batterier är avgörande för elektrifieringen och för att nå Sveriges klimatmål. Energimyndigheten samarbetar nationellt och internationellt för att främja batteriutvecklingen.

Tillgången på batterier är en viktig pusselbit om vi ska nå de svenska klimatmålen med nettonollutsläpp till senast år 2045. Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring.

Energimyndigheten jobbar på flera sätt för att stötta utvecklingen inom batterier. Vi ger stöd till forsknings- och innovationsprojekt för framtidens batterier, utreder hur Sveriges del i batterivärdekedjan kan utvecklas och samarbetar såväl nationellt som internationellt med berörda aktörer och myndigheter inom batteriområdet.

Forskning och affärsutveckling inom batterier

Det finns ett stort behov av forskning inom batteriområdet. Vi har flera program med fokus på att stötta utvecklingen av framtidens batterier.

Forskning inom batteriområdet

Uppdrag att bidra till en hållbar europeisk batterivärdekedja

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning har i uppdrag att utveckla Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja.

Uppdrag att bidra till en hållbar europeisk batterivärdekedja