Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen.

Städer är viktiga i omställningen

Städer spelar en avgörande roll i klimatomställningen. De täcker cirka 3 procent av jordytan, men står för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer de snabbt. I Europa beräknas närmare 85 procent av befolkningen bo i städer 2050, i Sverige är motsvarande siffra 93 procent. Därför är städer viktiga för att hantera klimatkrisen. Innovationsprogrammet Viable Cities fokuserar på klimatomställningen i städer eftersom förändringar får störst och snabbast effekt där.

Klimatkontrakt säkrar samarbete

Tillsammans med sina samarbetspartners har programmet utvecklat verktyget Klimatkontrakt 2030. Det är ett avtal mellan städer, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret arbetar för klimatneutrala och hållbara städer. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, både på lokal nivå och på den nationella nivån. 

Klimatkontrakt 2030

Programmet medverkar i flera internationella initiativ med fokus på hållbar stadsutveckling, bland annat i EU-satsningen Net Zero Cities och det nordiska projektet Nordic Transition Partnership.  

Viable Cities har har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

Rapportera i projekt inom Viable Cities

Lägesredovisning: Du redovisar ditt projekt i Mina sidor. 

Fyll i och bifoga en mall för lägesredovisning

Slutrapportering: Du redovisar ditt projekt i Mina sidor.

Fyll i och bifoga mallen för slutrapportering

Ett av 17 strategiska innovationsprogram

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet pågår till och med 2030. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet för programmet och Kungliga Tekniska Högskolan är programvärd.