Miljöinformation om drivmedel

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter. Här får du veta mer om miljöinformationens innehåll, syfte och ansvaret hos aktörerna.

Du som konsument ska få information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland. Riksdag och regering har beslutat detta.

Försäljare av drivmedel är ansvariga att ha dekalen synlig på sina stationer, drivmedelsleverantören ska tillhandahålla dekalen samt erbjuda mer fördjupad information på sin webbplats. Bestämmelserna om miljöinformation finns i drivmedelslagen, drivmedelsförordningen, samt energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2017:3 och STEMFS 2021:1).

Frågor och svar

Har du som konsument eller aktör frågor kring miljömärkningen?
Här finner du samlingssidan för Frågor och svar.