Hantera beviljat stöd

I ditt projektbeslut står det vad du ska redovisa och när du ska göra det.

Redovisa i Mina sidor

Du redovisar ditt projekt i Mina sidor om du har ansökt i Mina sidor eller fått ditt projekt flyttat från E-kanalen till Mina sidor. Du har fått ett mejl från oss om ditt projekt har flyttats till Mina sidor.

Läs om hur du redovisar i manualen under rubriken Mina sidor.

Projektparts godkännande

Projektparter ska inom tre veckor efter mottagandet av beslutet intyga att de åtar sig att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och av Energimyndigheten godkänd projektbeskrivning. Det framgår av beslutsdokumentet ifall projektparts godkännande krävs för ditt projekt.

Guide till blanketten ”Projektparts godkännande”

Blanketter för projektredovisning

Mall slutrapport (825 KB)

Blankett för projektparts godkännande

RE:Source

Rapportera inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Viable Cities

Rapportera inom Viable Cities

Affärsutveckling/kommersialisering

Bilaga till slutredovisning – kommersialisering

Design för energieffektiv vardag

Rapportera inom forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag

E2B2

Rapportera inom forskningsprogrammet E2B2

Redovisa i E-kanalen

Du redovisar ditt projekt i E-kanalen om du har ansökt i E-kanalen och ditt projekt inte är flyttat till Mina sidor.

Rapportera kommunal energi-och klimatrådgivning

Om du har fått stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning ska du använda följande blanketter:

Ekonomisk redovisning EKR 2023

Slutrapport EKR 2023

Blanketter för projektrapportering

Ekonomisk redovisning ER-mall (827 KB)

Ekonomisk slutredovisning ESR-mall (831 KB)

Mall slutrapport (ej planeringsbidrag) (825 KB)

Mall administrativ bilaga till slutrapport (823 KB)

Mall lägesrapport (116 KB)

Rekvisition - redovisning projekt (149 KB)

Rekvisition för lån (45 KB)

Ekonomisk slutredovisning planeringsbidrag (831 KB)