Lansera i USA

Energimyndigheten hjälper svenska små- och medelstora företag med energi- och klimatrelevans att ta sig in på den amerikanska marknaden. Det gör vi genom olika program och plattformar.

USA är en viktig marknad för svenska aktörer då USA inte bara är en köpkraftig ekonomi utan även drivande i klimatomställningen för att nå netto-noll utsläpp år 2050. Det öppnar möjligheter för svenska företag att skapa delad affärs- och klimatnytta. Syftet är att främja svenska lösningar och att Sverige ska bli en nyckelpartner för amerikanska aktörer.

Fokus i vårt arbete i USA bygger på samarbete med enskilda delstater och genom gemensamma satsningar inom Team Sweden, som ‘US-Sweden Green Transition Initiative’. Strategiska fokusområden för Energimyndighetens arbete i USA är mobilitet (Kalifornien), hållbara byggnader (New York) och vätgas (Texas och Kalifornien).