Ekonomiska stöd och rådgivning

Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del av.

Du som företag eller offentlig aktör kan ansöka om ekonomiskt stöd för ditt energi- och klimatarbete.

Just nu finns det inga ekonomiska stöd att söka.