Reduktionsplikt

Reduktionsplikten infördes 2018 för att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin, diesel och från 2021 även för flygfotogen. 

Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. Drivmedelsleverantörer ska se till att drivmedlet bidrar till att drivmedlen minskar klimatpåverkan. Det uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel.

Reduktionsnivåer

Sedan 1 januari 2024 är reduktionsnivåerna 6 procent för bensin och diesel, och 3,5 procent för flygfotogen.

Vid beräkning av uppnådd reduktion jämförs klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet. Klimatpåverkan från det aktuella drivmedlet beräknas baserat på den sammanlagda klimatpåverkan för både de fossila och förnybara komponenterna i ett livscykelperspektiv, från produktion till användning.

Frågor och svar om reduktionsplikten