Energisystemen i samhället

Att skapa hållbara energisystem för alla berör frågor om oss människor och det samhälle vi lever i. För att nå klimatmålet om inga nettoutsläpp år 2045 behövs kunskap och kompetens med en bredd av perspektiv som kan bidra till att utveckla nya idéer och lösningar.

Vårt samhälle står inför energiutmaningar som kräver både kunskap och handlingskraft för att hanteras. Det är frågor som berör alla människor och det samhälle vi lever i där ingen lämnas utanför. Det kan handla om allt från utformning av politik, lagar och regler till hur värderingar kan förändras och påverka människors agerande. Det kan också handla om att skapa inkluderande processer i arbetet med innovation på energiområdet. 

De här samspelen mellan teknik och aktörer såväl som vad som pågår i andra delar av samhället är avgörande att förstå för att kunna öka takten i omställningen och nå de energi- och klimatpolitiska målen. Framförallt är möjligheten till förändring helt beroende av att beslutsfattare, näringsliv och medborgare har möjlighet är beredda att agera för att bidra till hållbara energisystem för alla.

Energimyndighetens stöd bidrar till att ta fram kunskap som täcker in många olika system- och samhälleliga perspektiv på energiomställningen och dess effekter. På sikt medför det att Sverige även kommer att ha ett antal individer med expertkompetens som kan förstå och hantera samspelen mellan aktörer och energisystemen i samhället. Kunskap och expertkompetens möjliggör beslut i komplexa frågor som ökar samhällens handlingsförmåga i energiomställningen.

Utmaningsområden:

  • Samspelen mellan teknik, aktörer och samhälle
  • Energisystemen i relation till andra samhällsmål
  • Energi- och klimatomställning en global utmaning.