Industriklivet

För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet. Inom Industriklivet ges bidrag till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom olika områden.

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som sällan är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar. Industrin har en stor roll i omställningen, både genom att minska sina egna utsläpp och genom att bidra till klimatomställningen i samhället genom sina produkter och material.

+

Bakgrund till uppdraget

Industriklivet omfattar totalt 1 457 miljoner kronor 2024 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2031, och den årliga budgeten beslutas i samband med budgetpropositionen.

Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i NextGenerationEU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.