Elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet har funnits i Sverige sedan 2003 och är öppet för produktionsanläggningar drifttagna mellan 2003 och 2021. 

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. Via menyn hittar du mer information om elcertifikatsystemet, bland annat om vilka som kan ansöka om tilldelning av elcertifikat och hur man anmäler ett företag eller privatperson som kvotpliktig.

Anmälningsplikt och sanktionsavgift vid produktionsökningar efter stoppdatum

Från 1 januari 2022 finns en anmälningsplikt för produktionsökningar som genomförs i anläggningar som tilldelas elcertifikat. Om innehavaren av en anläggning som tilldelas elcertifikat gör en investering eller vidtar någon annan åtgärd för att öka produktionen av el i anläggningen ska detta anmälas till Energimyndigheten. Anmälan ska göras innan produktionsökningen tas i drift (2 kap. 11a§ lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Anläggningens innehavare ska betala en sanktionsavgift för elcertifikat som felaktigt har tilldelats för en produktionsökning som genomförs efter 31 december 2021 och som inte har anmälts till tillsynsmyndigheten (6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Lag (2011:1200) om elcertifikat på riksdagens webbplats

 

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Mer information om stoppdatumet

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Nya kvoter och avgifter inom elcertifikatsystemet