Övrig energistatistik

Energimyndigheten publicerar även energistatistik som inte klassas som officiell statistik.

Officiell statistik tas fram enligt ett förutbestämt förfarande och regleras i lag medan övrig statistik tas fram på myndighetens initiativ. 

I statistiken som inte klassas som officiell ingår även sammanställning av officiell statistik som vi bearbetat i olika produkter, som till exempel Energiläget.

Utvald energistatistik

Mer myndighetsinitierad statistik

Drivmedelsstatistik

Varje år släpper Energimyndigheten en rapport som beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel.

Drivmedelsstatistik

Elcertifikat

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat. 

Marknadsstatistik

Energiläget i siffror

Energimyndigheten publicerar flera gånger per år sammanställningen “Energiläget i siffror som innehåller energistatistik i form av tidsserier och figurer över utvecklingen av energisystemet.

Energiläget i siffror

Solstatistik

Energimyndigheten tar både fram statistik och officiell statistik för solenergiområdet. Här har vi samlat länkar till all solstatistik som Energimyndigheten tar fram samt till solstatistik från internationella institutioner. 

Solstatistik

Sveriges energisystem

I det interaktiva verktyget Sveriges energisystem kan du få en övergripande bild över hur Sveriges energisystem fungerar. Jämför själv statistik från år till år. Statistiken baseras på officiell energistatistik.

Sveriges energisystem