Andra stöd för CCS

Energimyndigheten är Sveriges största statliga finansiär inom energiforskning. Förutom det statliga stödet för bio-CCS genom omvänd auktion erbjuder Energimyndigheten också finansiellt stöd till CCS-projekt inom andra initiativ.

Industriklivet

Projekt inom CCS kan också få stöd genom Industriklivet. Det är en satsning från för att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt till att uppnå de klimatpolitiska målen om negativa utsläpp. Inom Industriklivet kan stöd ges till forskning, genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar.

Industriklivet

EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

EU:s innovationsfond

Partnerskapet Clean Energy Transition

Partnerskapet Clean Energy Transition (CETPartnership) är en satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Svenska aktörer har möjlighet att söka finansiering för samarbetsprojekt inom programmet. Partnerskapet är indelat efter sju olika temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). Inom TRI 3 kan aktörer söka stöd för ‘’Enabling Climate Neutrality with Storage Technologies, Renewable Fuels and CCU/CCS’’.

Partnerskapet Clean Energy Transition