Informations- och cybersäkerhet

Nätverk och informationssystem och tillhörande tjänster spelar en viktig roll i samhället. Det är viktigt att vi kan förlita oss på dem.

Energisektorn är samhällsviktig och beroende av att systemen fungerar även under attack eller intrång

Energisektorn är identifierat som ett riskområde där brister och sabotage kan få allvarliga konsekvenser. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för energisektorn.