Lagerstatistik för träpellets

För att få en bättre och mer långsiktig bild av försörjningsläget för träpellets i landet har Energimyndigheten börjat föra lagerstatistik hos pelletstillverkare, större pelletsanvändare och vid terminaler.

Energimyndigheten samlar på månadsbasis in information om färdigvarulager av träpellets redo för leverans eller användning. Ett 40-tal företag besvarar enkäten vilka representerar en dominerande andel av lagerkapaciteten. Under året har flera företag anslutit till undersökningen.

*Reviderat värde

Månad (per den sista i månaden)
Pellets i lager, ton (bokat och obokat)
Nyttjad lagerkapacitet, procent
april 2024
284 351
45
mars 2024
267 739
43
februari 2024
256 821
41
januari 2024
279 191 *
48 *
december 2023
308 366
61