För dig som vill handla eller är verksamhetsutövare

Handeln med utsläppsrätter är inte begränsad till de verksamhetsutövare som har åtaganden och är tvingade att ingå i systemet utan även andra företag, organisationer och privatpersoner kan köpa och sälja utsläppsrätter och internationella reduktionsenheter.

En förutsättning för att inneha enheter är ett konto i ett av registren i EU:s utsläpphandelssystem eller i ett register under Kyotoprotokollet.

Kontotyper för mer information om vilket konto som passar dig bäst

Handel

Eftersom registren inte är en marknadsplats och därmed inte hanterar några kontrakt eller prisuppgifter utan bara registrerar transaktioner av enheter måste du som vill handla själv vända dig till en motpart.

Handel kan ske både genom så kallad spothandel där enheter omedelbart efter köp förs över till köparen eller genom derivat såsom futures, forwards och optioner. Utsläppsrätter säljs även av EU:s medlemsstater på auktion.

Konto och behörighet

För att kunna öppna ett konto måste du ha behörighet till unionsregistret. Hur en ansökan går till kan du läsa om under Ansök om konto och behörighet.