Solstatistik

Energimyndigheten tar både fram statistik och officiell statistik för solenergiområdet. Officiell statistik tas fram enligt ett förutbestämt förfarande och regleras i lag medan övrig statistik tas fram på myndighetens initiativ.

På denna sida har vi samlat länkar till all solstatistik som Energimyndigheten tar fram samt till solstatistik från internationella institutioner. Mer heltäckande information om statistiken finns på respektive statistiksida.

Officiell statistik

Myndighetsinitierad statistik

Solstatistik från andra institutioner