Utveckla en affärsidé

Energimyndigheten har flera marknadsnära stöderbjudanden för företag. Här finns information till er som har en affärsidé inom energiområdet och behöver stöd för att utveckla konceptet.

Energimyndigheten erbjuder finansiering för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas vid två till tre tillfällen under året.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja konceptutveckling av innovationer och utvärdera dess kommersiella potential. Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer, till exempel tillämpningar utanför energisektorn men med direkt eller indirekt påverkan på energianvändningen.

+

Projekt som kan få stöd

Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha ett affärsfokus och potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet.

Det innebär att projektet ska bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem, till robusta, motståndskraftiga och/eller flexibla energisystem. Ett sådant koncept kan ha ursprung ifrån ny kunskap, ett identifierat marknadsbehov/kundproblem eller från en tidig innovation. Konceptet ska på sikt kunna utmynna i en ny teknik, produkt, tjänst eller affärsmodell med potential att nå en storskalig marknadsspridning.

Myndigheten ser gärna att den sökande har en etablerad kontakt med inkubator, forskningspark eller annan innovationsmiljö.

Lösningen ska ha uppnått RL 2 (eller motsvarande) men inte utvecklats längre än RL 4 (eller motsvarande).

RL-skalan

Exempel på aktiviteter som kan få stöd är:

  • Utvärdera lösningens energirelevans.
  • Utveckla och verifiera en prototyp eller MVP (Minimum Viable Product).
  • Klarlägga kommersiell potential:
    • Klarlägga kundnytta och lösningens marknadspotential.
    • Ta fram affärsplan, finansieringsplan och marknadsstrategi.
    • Etablera samarbete med kund.
  • Ta fram IP-strategi (Intellectual Property).
+

Så mycket stöd kan du få

Sökande kan få bidrag med upp till 100 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 500 000 kronor, det finns inget krav på samfinansiering.

+

Så ansöker du

Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via mina sidor vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

Vi öppnar utlysningarna en till två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på utlysningar som öppnar.
Länk till alla Energimyndighetens utlysningar

+

Vägledning för ansökan

I en ansökan till oss är det är viktigt att ni motiverar behovet av just er lösning. Här hittar ni information om vad som kan vara bra att tänka på när ni ansöker om stöd inom utlysningarna "Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” eller ”Verifiering av innovationer med kund”.

Vägledning för ansökan inom affärsutveckling