Användningsvillkor

Du får under vissa villkor fritt kopiera och sprida vidare publicerad statistik som finns på webbplatsen. Det gäller såväl tabeller som diagram. Följande villkor gäller:

Ange källa

Du ska ange att Energimyndigheten är källa ("Källa: Energimyndigheten").

Om du gör bearbetningar

Om du bearbetar statistiken ska du inte ange Energimyndigheten som källa. Men ange gärna att det är bearbetad statistik från Energimyndighetens webbplats.

Länkar

Du får gärna länka till våra statistiksidor.

Statistikdatabasen och API

Du kan föra över data från statistikdatabasen digitalt via programmeringsgränssnittet API. Det krävs inget särskilt medgivande för det. Samma regler för källangivelse gäller som ovan. Observera att ändringar kan ske i databasen som gör att du måste rikta om din fråga.