Tillförsel och användning av energi

Den totala energianvändningen, inklusive den statistiska differensen, motsvarar den totala energitillförseln.