Energiberedskap

Energimyndigheten har ett stort ansvar för att se till att Sverige har en robust energiförsörjning. Vi arbetar för att privatpersoner, näringslivsaktörer och offentliga organisationer ska vara väl förberedda vid en störning i energisystemet.

Vi är beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar i energiförsörjningen kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde som för viktiga funktioner i samhället.

För att minska risken och mildra konsekvenserna av en störning arbetar vi förebyggande och förberedande på alla nivåer i samhället.

Hitta snabbt