Innovationskluster för mer förnybara drivmedel

Påverka utvecklingen av hållbara biodrivmedel genom att gå med i ett innovationskluster! Just nu finns det tre kluster att delta i, som alla finansieras av Energimyndigheten.

På regeringens uppdrag har Energimyndigheten inrättat tre innovationskluster inom området förnybara drivmedel. Syftet med klustren är att stimulera innovativ verksamhet genom att främja samverkan, kunskapsutbyte, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företagen och de andra organisationerna i klustret.

De tre klustren som går att delta i nu handlar om ED95 (fordon och bränsle för lastbilar som kan använda etanol), LBG (förvätskad biogas för användning i lastbilar och hållbara biobränslen för flyg.

Gå in på respektive klusters webbplats nedan för att ta reda på mer om vilka som kan delta, vad det innebär och hur det går till.