Verifiering av innovation med kund

Företag kan få finansiering till projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster. Kravet är att projektet har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av innovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas eller ett större pilot/demonstrationsprojekt. Stödinsatsen syftar till finansiering av projekt hos små och medelstora företag (SMF).

Verifieringen ska ske tillsammans med kund och innovationen ska ha en mognadsgrad, så kallad RL-nivå, på minst 4 och maximalt 8.

Mer information om RL-skalan

Energimyndigheten vill gärna se ansökningar från tjänstesektorn och för icke traditionella energiinnovationer, till exempel tillämpningar utanför energisektorn men med direkt eller indirekt påverkan på energianvändningen.

+

Dessa projekt kan få stöd

Projekt som kan få stöd ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. 

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta produkten, lösningen eller tjänsten närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund. Projekten ska även innehålla affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse produkt, lösning eller tjänst.

+

Så mycket stöd kan ni få

Bidrag med högst 3 000 000 kronor, med krav på samfinansiering som motsvarar minst 55 procent av projektets totala kostnad (stödberättigade kostnader). Vissa aktiviteter, så som affärsutvecklingsinsatser, kan ges upp till 100 procent i stöd. 

+

Så ansöker ni

Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via mina sidor vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

Vi öppnar utlysningarna en till två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på utlysningar som öppnar.
Länk till alla Energimyndighetens utlysningar.

+

Vägledning för ansökan

I en ansökan till oss är det är viktigt att ni motiverar behovet av just er lösning. Här hittar ni information om vad som kan vara bra att tänka på när ni ansöker om stöd inom utlysningarna "Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” eller ”Verifiering av innovationer med kund”.

Vägledning för ansökan inom affärsutveckling