Energi- och klimatomställning i kommun och region

Till dig som arbetar med energi- och klimatomställning i en kommun eller på regional nivå har vi samlat kunskap och stöd i form av en bredare webbutbildning och tre fördjupande webbföredrag, med tillhörande skriftliga guider. 

Materialet riktar sig främst till dig som arbetar som energi- och klimatstrateg eller liknande men kan med fördel användas i grupp. Till exempel inför en revidering av er kommunala energiplan eller i samband med en utbildningsdag inom ett särskilt tema. Men det fungerar även som individuell fortbildning.

Både utbildningen och föredragen är utformade så att du ska kunna ta del av hela, eller valda delar. 

Webbutbildning Lokal energiomställning

Webbutbildningen Lokal energiomställning hittar du bland våra öppna utbildningar i Energimyndighetens kunskapsportal. 

Se filmen Introduktion till webbutbildningen Lokal energiomställning

Logga in i Energimyndighetens kunskapsportal

Fördjupande guider och föredrag

Ta del av de tre guiderna med tillhörande föredrag nedan. Guiderna handlar om pendlings- och tjänsteresor, upphandling samt fysisk planering. Klicka på bilderna för att komma direkt till nedladdningen av guiderna.

Se filmen om Hållbara pendlings- och tjänsteresor: Hur du ställer du om

 

Se filmen Varför använda upphandling som verktyg i omställningen?

 

Se filmen Att använda fysisk planering som verktyg i omställningen

Kunskapen är hämtad från projekt som finansierades av Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling mellan 2018 och 2020. Programmet genererade en mängd kunskap, inspiration och lärande expemel. 

Vi har också samlat ytterligare information och kunskap om energi- och klimataspekter i fysisk planering. 

Energi- och klimataspekter i fysisk planering