Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet, här är en del av dem.

 • Affärsutvecklingsstöd

  Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling.

  Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

  Stöd till affärsidéer, test och lansering

 • Biogasstöd

  Energimyndigheten ansvarar för det statliga produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan. Syftet med stödet är att skynda på energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen.

  Stöd för produktion av biogas

 • Forsknings- och innovationsprojekt

  Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

  Finansiering av forskning och innovation

 • Industriklivet

  Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå Sveriges klimatmål. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

  Industriklivet

 • Kommunal energi- och klimatrådgivning

  Kommunal rådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

  Rådgivning kan ske via telefon, mejl eller personligt besök. Alla kommuner har möjlighet att bedriva grundläggande energi- och klimatrådgivning i sin kommun. 

  Hur stort ekonomiskt stöd kommunen kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.

  Kommunal energi- och klimatrådgivning

 • Solceller

  Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

  Solelportalen

 • Transport: Stöd till ladd- och tankstationer för tung trafik

  Stöd till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

  Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

 • Transport: Klimatpremie

  Via Klimatpremien kan företag, kommuner och regioner söka stöd för köp av miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner.

  Klimatpremie