Energimyndighetens forum för globala energifrågor

Är du intresserad av aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna? Energimyndighetens forum för globala energifrågor är ett nätverk för både företag och privatpersoner som vill byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor som rör de globala energimarknaderna, vilka framför allt är olja, naturgas och kol. Vi arrangerar seminarier vid ett par tillfällen varje år som blir en träffpunkt för nätverkets medlemmar. Att bli medlem i nätverket är gratis. 

Vill du bli medlem?

I nuläget har nätverket cirka 600 medlemmar. Vill du också bli medlem? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "EM Forum för globala energifrågor" i formuläret så blir du medlem och kommer få utskick med information om våra seminarier. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Mer om forumet 

Forumet fick namnet Nätverket Olja & Gas (NOG), men i slutet av 2017 beslutade myndigheten, tillsammans med programrådet för NOG, att byta namn för att bättre spegla den bredare ansatsen kring globala energifrågor som ingår i verksamheten. Det nya namnet, Energimyndighetens forum för globala energifrågor, lanserades 2018.

Om forum för globala energifrågor