Energiutblick Almedalen

Under årets Almedalen arrangerade Energimyndigheten Energiutblick.

Temat för dagen var hållbar energi för alla. Inbjudna aktörer för att samtalade och samverkade kring omställningen till ett hållbart energisystem.  

Det här är några av frågorna vi lyfte under dagen:  

  • Kompetensförsörjning för elektrifieringen  
  • Hög tid att satsa på den lokala och regionala energiplaneringen  
  • En elektrifierad transportsektor - så tar vi oss dit tillsammans.

Alla våra programpunkter går att se i efterhand.

Ämne
Beskrivning
Hur kommer en dag i din framtid att se ut? Hur ser morgondagens energisamhälle ut? Vad är rimligt och vad är önskvärt?
Elektrifieringen är nödvändig för att komma bort från fossilberoendet inom transportsektorn och för att lyckas är utbyggnaden av laddinfrastruktur central.
Resurseffektiv energianvändning är en av nycklarna i omställningen till hållbart energisystem. Med elektrifiering som metod för omställning är resurseffektiv energianvändning mer aktuellt än någonsin.
Forskning och innovation är avgörande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan akademi och näringsliv.
Omställningen innebär stora möjligheter för Sverige. För att vi ska kunna ta tillvara på dessa behövs många olika och nya kompetenser inom energisektorn.
Klimatnytta, stärkt näringsliv och ökad försörjningstrygghet.