Om webbplatsen

Här får du veta hur vår webbplats, energimyndigheten.se fungerar.

Innehåll

På vår webbplats finns både material som skyddas av upphovsrätt och material som fritt får användas. Om du vill använda upphovsrättsligt skyddat material på annat sätt än genom länkning till myndighetens webbplats måste du först ha fått tillstånd. Vänd dig till oss i så fall. Även för material som fritt får användas förespråkar vi att du länkar till oss. På så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen.

Energimyndighetens logotyp

Energimyndighetens logotyper finns att ladda ner.

Ladda ner logotyper

Behöver du hjälp kan du kontakta kommunikationssekretariatet på tfn: 016-544 20 00Ikon Ring upp

Tillgänglighet för våra besökare

För att öppna våra pdf-filer krävs minst Acrobat 6.0.

Energimyndigheten arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare.

Talande Webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare.

Så fungerar Talande Webb, Funka

Personuppgiftsansvarig

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.energimyndigheten.se. Information om hur du kontaktar oss finns i sidfoten på varje sida.

Ändamål för behandling

Då du vill anmäla dig till att få våra nyheter och nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter för att kunna distribuera dessa till dig. Vi samlar även in uppgifter när du vill beställa material från vår publikationsservice. Uppgifter samlas också in i våra e-tjänster, vid ansökan och då du lämnar uppgifter i våra olika system.

Offentlighetsprincipen

Energimyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.