Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

Om du misstänker allvarliga oegentligheter inom Energimyndigheten kan du anmäla det.

Energimyndigheten arbetar förebyggande mot korruption och oegentligheter. Vi genomför regelbundna riskanalyser, har riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt och utbildar myndighetens medarbetare.

Riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt (pdf)

Energimyndighetens trovärdighet bygger på att varje beslut utgår från våra värderingar och etiska riktlinjer. Vi är öppna för att ta emot information och agera på eventuella avsteg från vårt etiska förhållningssätt.

Energimyndigheten har valt att ta hjälp av externt företag som tillhandahåller ett oberoende visslarsystem där en anmälan kan göras.

Du kan välja att vara anonym.

Så behandlar vi personuppgifter i denna typ av ärenden

Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar. Eftersom Energimyndigheten är en statlig myndighet betraktas uppgifter som kommer in till Energimyndigheten som allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Anmäl här och läs mer om vår visselblåsartjänst

Samma information och rapporteringsformulär kan du också nå via extern länk: https://report.whistleb.com/Energimyndigheten

Information på teckenspråk